Laboratoriya

Факультет Информационные Технологии и Управление

Другие новости

  • .
    2019-09-26


sdasd

Kanan Mamedov

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: nubar.kishiyeva@asoiu.edu.az


Научные публикации:

1. Məmmədov K.H. Kompüter viruslarının tədqiqi və təsnifatı. Azərbaycanda Nəqliyyatın İnkişaf
Problemlərinin XVII elmi-texniki tələbə konfransı. Milli Aviasiya Akademiyası. (Bakı ş. 6, 7
may 2015 ci il)
2. Məmmədov K.H. Şifrləmə üsullarının müqayisəli təhlili. Akademik Elm Həftəliyi-2015
Beynəlxalq Multidissiplinar Forum. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. (Bakı ş. 2-4 noyabr
2015-ci il)
3. Məmmədov K.H. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsində elektron pasportlardan istifadə.
Azərbaycanda Nəqliyyatın İnkişaf Problemlərinin XVIII elmi-texniki tələbə konfransı. Milli
Aviasiya Akademiyası. (Bakı ş. 10-11 may 2016-cı il)
4. Məmmədov K.H. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsində elektron imzanın tətbiqi.
Gənclərin yaradıcı potensialı aviakosmik məsələlərin həllində. Beynəlxalq iştirakla II elmi-
praktiki gənclər konfransı. Fevral məruzələri- 2017. Milli Aviasya Akademiyası
5. Məmmədov K.H. Elektron imza tətbiqi ilə fərdi və məxfi məlumatların mühafizəsi. “Elektron
imza İnformasiya Cəmiyyətinin (Elektron Hökumətin) vacib atributudur: Elektron imza tətbiqinin
üstünlükləri və aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi-Praktiki konfransı. Azərbaycan
Texniki Universiteti. Bakı-2017
6. Məmmədov K.H. İnformasiya mühafizəsinin təmin edilməsində steqanoqrafik metodlardan
istifadə. Gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı mühəndislik Universiteti. Bakı-
2017.

Опыт работы:

Государственная приемная комиссия, Государственный экзаменационный центр. С 2014 года.

Национальная авиационная академия им. С 2016 года
Преподаваемые предметы:

* Структура данных и алгоритмы
* Системное программное обеспечение и операционные системы
* Основы тестирования программного обеспечения
* Корпоративные информационные системы
* Проектирование информационных систем
* Информационные системы
* Данные и информационная инженерия
* Информационная безопасность в компьютерных системах
* Информационные технологии безопасности
* Лидерство в образовательном опыте