Laboratoriya

Факультет Информационные Технологии и Управление

Другие новости

  • .
    2019-09-26

УчителейNazila Ragimova

Позиция: начальник отдела

Ученая степень: Кандидат технических наук

Почта: nazila.rahimova@asoiu.edu.az

Oбласть исследований

более

Latafat Gardashova

Позиция: Заведующий докторским отделом

Ученая степень: д. т. н. профессор

Почта: latsham@yandex.ru

Sayyadin Jafarov

Позиция: профессор

Ученая степень: профессор

Почта: jafarovsm@gmail.com

Tofiq İbragim-zada

Позиция: доцент

Ученая степень: Кандидат технических наук

Почта: Zade37@mail.ru

Yaqub Sardarov

Позиция: доцент

Ученая степень: Кандидат технических наук

Почта: yagub53@mail.ru

Xazail Rzayev

Позиция: доцент

Ученая степень: Кандидат технических наук

Почта: xazail49@mail.ru

Vagif Salimov

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: vagif_salimov@yahoo.com

Bahar Askerova

Позиция: Доцент

Ученая степень: Кандидат технических наук

Почта: Bahar2870@mail.ru

Lala Zeynalova

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: lzeynalova@asoiu.edu.az

Vuqar Abdullayev

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: Abdulvugar@mail.ru

Axira Sultanova

Позиция: Доцент

Ученая степень: Кандидат технических наук

Почта: saxira@mail.ru

İrada Seyidova

Позиция: ..

Ученая степень: .

Почта: irada_seyid@mail.ru

Yegana Aliyeva

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: aliyeva.yegana.2013@mail.ru

Aygun Guseynova

Позиция: Доцент

Ученая степень: Доктор философских наук по математике

Почта: hasanova_a@inbox.ru

Yashar Haciyev

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: yasharhaji@gmail.com

Kifayat Mamedova

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: ka.mamedova@yandex.ru

Konul Jabbarova

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: konul.jabbarova@mail.com

Mazahim Guliyev

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: mazahim.guliyev@gmail.com

Yegana Aliyeva

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: Yegana.aliyeva.1969@mail.ru

İbadat Mammadov

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: ibadatmammadov|@gmail.com

Latafat Mikayilzada

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: mikayilzadalatafat@mail.ru

Vasila Abbasova

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: kamran.97@mail.ru

Zarifa İmanova

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: zarife1955@mail.ru

Jala Jamalova

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: elmirlala.92.98@mail.ru

Inara Abbasova

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: inara73@yandex.ru

Tamilla Mamedova

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: Mammadova1965@gmail.com

Gunay Guseynova

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: gunayhuseynovagh@gmail.com

Sevinc Mustafayeva

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: mustafayeva_81@mail.ru

Jala Agazada

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: mexri-nigar@rambler.ru

Narmin Gasanli

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: narmin.mammadova@gmail.com

Rana Gajiyeva

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: renahajiyeva3@gmail.com

Ellada İbragimova

Позиция: Преподаватель

Ученая степень: Мастер

Почта: elladai@inbox.ru

Faxri Nifdalizada

Позиция: Преподаватель

Ученая степень: Mагистр

Почта: faxri.niftalizade@asoiu.edu.az

Публикации:  - BULUD SISTEMLƏR...

более

Nubar Kishiyeva

Позиция: Преподаватель

Ученая степень: Мастер

Почта: nubar.kishiyeva@asoiu.edu.az

Kanan Mamedov

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: kmemmedov@inbox.ru

Научные публикации: 1. Məmmədov K.H. Kompüter viruslarının tədqiqi və təsnifatı. Azərbaycanda Nəqliyyatın İnkişaf Problemlərinin XVII elmi-texniki tələbə konfransı. Milli Aviasiya Akademiyası. (Bakı ş. 6, 7 m...

более

Kamala Aqaeva

Позиция: Dosent

Ученая степень: .

Почта: agayeva.kamala.s@mail.ru

Талех Aскеров

Позиция: Доцент

Ученая степень: taleh_askerov@yahoo.com

Почта: taleh_askerov@yahoo.com

Рахила Садигова

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: rahila.sadiqova@asoiu.edu.az

Айтан Алиева

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: aytan.aliyeva@asoiu.edu.az

Oбласть исследований:

более

Ахмед Полухов

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: ahmedpoluxov@mail.ru

Елдар Зейналлы

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: zeynalli.eldar@asoiu.edu.az

Илгар Рзаев

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: ilgar.rzayev@asoiu.edu.az

Афарим Салимова

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: salimova.aferim@asoiu.edu.az

Рамин Зейналов

Позиция: ассистент

Ученая степень: .

Почта: ramin.zeynalov@asoiu.edu.az

Мехриван Алмаммадова

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: mehriban.almammadova@asoiu.edu.az

Низами Амаханов

Позиция: .

Ученая степень:

Почта: amaxanovnizami@gmail.com

Jivanthe Самарадивакера

Позиция: .

Ученая степень: .

Почта: jivanthe@asoiu.edu.az