Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ

Laboratoriyalar

Metrologiya və standartlaşdırma laboratoriyası

Laboratoriya

Elmi-tədqiqat və təcrübə otağı

Laboratoriya

Elektronikanın əsasları laboratoriyası

Laboratoriya

Laboratoriya

Elektrik və qeyri-elektrik kəmiyyətlərin ölçmə çevriciləri, ölçmə siqnallarının kompüter emalı və modelləşdirilməsi

Biotibbi cihazlar, aparatlar, sistemlər, komplekslər laboratoriyası

Laboratoriya

Biotibbi cihazlar, aparatlar, sistemlər, komplekslər laboratoriyası

Laboratoriyada "Biotibbi texnologiya" mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrə ixtisasın proqramına əsasən səhiyyə müəssisələrində və digər sahələrdə istismar olunan tibbi elektron texnikanın və müxtəlif təyinatlı biotexniki sistemlərin iş prinsipləri öyrədilir. Laboratoriya dərslərində tələbələr tibbi diaqnostika, terapiya və profilaktika da istifadə oluna bilən qurğu və cihazlar üzərində işləyirlər.