Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Elnur Xəlilov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Riyaziyyat elmləri doktoru

E-Poçt: elnurkhalil@mail.ru


55 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 17-si Web of Science Core Collection bazasında, 18-i isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

17.03.1973, Gürcüstan Respublikası, Qardabani rayonu, Qaratəhlə kəndi.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Riyaziyyat elmləri doktoru, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Sinqulyar və hipersinqulyar nüvəli inteqral tənliklərin həll olunması məsələsi.

Helmholts tənliyi üçün qoyulmuş sərhəd məsələlərindən gələn inteqral tənliklərin həllinin tədqiqi.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1999, 01.01.01 - Riyazi analiz, Səth üzrə inteqral tənliklərin konstruktiv həll üsulları.

Doktorluq dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

2021, 1202.01 - Analiz və funksional analiz, Proyeksiya–şəbəkə üsulları ilə bəzi sinif səth üzrə inteqral tənliklərin həllinin tədqiqi.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2021- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının professoru;

2016-2021, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

2000-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının baş laborantı, dosenti.

Mükafatlar, qrantlar, patentlər

ADNSU-nun 2018-ci il üçün universitetdaxili “Universitet Qrantı” elmi layihəsinin (No. ADNSU-2018-1-01) iştirakçısı.

Tədris etdiyi fənlər

Riyazi analiz, Tətbiqi funksional analiz.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92