Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Xanlar Həmzəyev

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: xan.h@rambler.ru


154 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 17-si Web of Science Core Collection bazasında, 13-ü isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

25.10.1953, Ermənistan Respublikası, Basarkeçər rayonu, Aşağı Şorca kəndi.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNSU), Tətbiqi riyaziyyat ixtisası.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Texnika üzrə elmlər doktoru, professor.

Tədqiqat sahəsi

Riyazi modelləşdirmə.

Ədədi üsullar.

Hidrodinamika.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasını müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1992, 01.02.05 - Maye, qaz və plazma mexanikası, İkifazalı sıxılmayan mayenin süzülmə proseslərinin ədədi modelləşdirmə üsullarının işlənməsi.

Doktorluq dissertasiyasını müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

2014, 1203.01 - Kompüter elmləri, Mayelərin məsaməli mühitdə və boruda axini proseslərinin ədədi modelləşdirmə üsullarının işlənməsi.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının professoru;

1982-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında assistent, baş müəllim, dosent.

Digər fəaliyyəti

- Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdindəki doktorluq dissertasiya şurasının üzvü (2017-2018, 2019-h/h);

- "Вестник Национального Технического Университета "ХПИ". Серия: Информатика и моделирование" elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü (2015-h/h);

- Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti tərəfindən təsis olunmuş "Azerbaijan Journal of High Performance Computing" elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü (2018-h/h).

Mükafatlar, qrantlar, patentlər

1. Avropa Birliyinin İNTAS proqramının  INTAS Project № 06-1000017-8909 qrant layihəsinin iştirakçısı (2006-2007).

2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun EİF-2010-1(1)-40/11-M-15  qrant elmi-tədqiqat layihəsinin iştirakçısı (2011-2012).

3. ADNSU-nun 2018-ci il üçün universitetdaxili “Universitet Qrantı” elmi layihəsinin (No. ADNSU-2018-1-01) iştirakçısı.

Kadr hazırlığı:

-   magistrların sayı                           15

-   fəlsəfə doktorlarının sayı             -

-   elmlər doktorlarının sayı             -

Tədris etdiyi fənlər

İxtisas sahəsinin müasir problemləri, Paralel paylanan hesablamalar, Ekoloji proseslərin modelləşdirilməsi, Lay sistemlərinin modelləşdirilməsi, Riyazi fizikanın tərs məsələləri.

Tel.:  xidməti (+99412) 4986592