Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Ehsan Musavi Xanegah

Vəzifə: Dəvətli professor (Şahed Universitetinin Kompüter mühəndisliyi kafedrasının dosenti, Tehran şəh., İran)

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: e.mousavi@asoiu.edu.az


45 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 25-i Web of Science Core Collection bazasında, 32-si isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

22.06.1980, Tehran şəhəri, İran.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

İran Elm və Texnologiya Universiteti, Kompüter mühəndisliyi fakültəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Yüksək məhsuldarlı hesablamalar (HPC – High Performance Computing).

Paylanmış sistemlər.

Əməliyyat sistemləri.

Əməliyyatlar tədqiqi.

Tədris etdiyi fənlər

HPC-nin əsasları, Paralel və paylanmış hesablamalar.

Tel.:  xidməti   (+99412) 498 65 92