Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Faiq Hacıyev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi

E-Poçt: mr.faiq.h@mail.ru


60 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

06.10.1958, Yevlax şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Xarkov Radioelektronika İnstitutu, Tətbiqi riyaziyyat ixtisası.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Süni intellekt və ekspert sistemləri, onların riyazi və proqram təminatı.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1988, 04.00.17 - Geologiya, neft və qaz yataqlarının axtarışı, EHM-in tətbiqi ilə sahələrin neftqazlılığının seysmik parametrlərin qiymətləndirilməsinə əsasən proqnozlaşdırılması.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasında dosenti;

1992-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasında böyük laborant, assistent, dosent;

1983-1991, AMEA Geofizika İnstitutunda mühəndis, baş mühəndis, böyük elmi işçi.

Digər fəaliyyəti

- Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, İnformasiya Texnologiyaları və İdarəetmə Fakültəsinin Metodqrupunun sədri.

Tədris etdiyi fənlər

Süni intellekt, Neyrofazzi texnologiyalar, İnformatika.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92