Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Rabiə Mehdiyeva

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: Bakalavr məzunu

E-Poçt: rabia.mehdiyeva@asoiu.edu.az


.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

10.12.1981, Daşkəsən şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti, Fizika fakultəsi.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının böyük laborantı;

2008-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının böyük laborantı;

2005-2008, Azərbaycan Dövlət Respublika Elmi-Tibbi kitabxanasında kitabxanaçı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92