Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Gülşən Əzizova

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: gulshan.azizova@asoiu.edu.az


.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

25.05.1967, Salyan rayonu.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti, Riyaziyyat fakultəsi.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının böyük laborantı;

2009-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ali riyaziyyat kafedrasının böyük laborantı;

1990-2007, Salyan rayonu Aşağı Kür kənd orta məktəbində dərs hissə müdiri, riyaziyyat müəllimi.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92