Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Mehparə Baxşalıyeva

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: mehpara.baxshieva@asoiu.edu.az


7 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 3-ü Web of Science Core Collection bazasında, 2-si isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

10.11.1993, Sumqayıt şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Riyaziyyat fakultəsi;

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, İnformasiya texnologiyaları və idarəetmə fakültəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Magistr (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, İnformasiya texnologiyaları və idarəetmə fakültəsi, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrası).

Tədqiqat sahəsi

Sinqulyar və hipersinqulyar nüvəli inteqral tənliklərin həll olunması məsələsi.

Laplas tənliyi üçün qoyulmuş sərhəd məsələlərindən gələn inteqral tənliklərin həllinin  tədqiqi.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2017- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının böyük laborantı.

Tədris etdiyi fənlər

Riyazi analiz, Xətti cəbr və riyazi analiz, Diferensial tənliklər.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92