Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Təranə Hacıyeva

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: tarana.hacieva@asoiu.edu.az


.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

21.01.1972, Bakı şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının böyük laborantı;

1990-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, İnformasiya Hesablama Mərkəzində (indiki İTD) mühəndis.

Tədris etdiyi fənlər

Riyaziyat-1, Riyaziyat-2, Riyaziyat-3, Xətti cəbr və riyazi analiz.

Tel: xidməti  (+99412) 498 65 92