Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

İlqar Qədimov

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: ilqar.qadimov@asoiu.edu.az


7 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

27.10.1989, Kəlbəcər rayonu, Başlıbel kəndi.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (indiki ADNSU).

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Magistr (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat kafedrası).

Tədqiqat sahəsi

Riyazi modelləşdirmə.

Ədədi üsullar.

Hidrodinamika.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2017- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının böyük laborantı;

2016-2017, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Kimya texnologiya fakultəsinin tyutoru;

2015-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları mərkəzində mühəndis;

2013-2015, “Harada” MMC-də proqramçı köməkçisi, İT mütəxəssisi;

03.2013-11.2013, “VEGA YAZILIM”-də xidmət proqramçı.

Mükafatlar, qrantlar, patentlər

ADNSU-nun universitetdaxili “Universitet Qrantı” elmi layihəsinin (No. ADNSU-2018-1-01) iştirakçısı.

Tədris etdiyi fənlər

Proqramlaşdırmanın əsasları, İKT, Komputer şəbəkələri, WEB texnologiyaları.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92