Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Esmira Cəfərova

Vəzifə: Laboratoriya müdiri

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: esmira.cafarova@asoiu.edu.az


3 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

28.07.1973, Ermənistan Respublikası, İcevan rayonu.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Sumqayıt Dövlət Universiteti, Avtomatika fakultəsi.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının laboratoriya müdiri;

1999-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının laboratoriya müdiri.

Tədris etdiyi fənlər

İnformatika, İKT.

Tel.: xidməti  (+99412) 498 65 92