Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Sevda Məmmədova

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: sevda.mammadova@asoiu.edu.az


-

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

22.04.1971, Bakı şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti, Riyaziyyat və informatika fakultəsi.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının böyük laborantı;

2012-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının böyük laborantı;

1993-2002, Respublika Sanitariya Karantin Müfəttişliyində iqtisadçı.

Digər fəaliyyəti

- Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti tərəfindən təsis olunmuş "Azerbaijan Journal of High Performance Computing" elmi jurnalında redaktor köməkçisi (2018-h/h) (Index Copernicus);

- AMEA-nın həqiqi üzvü, professor Azad Mirzəcanzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Neftqazçıxarmada innovativ texnologiyaların və tətbiqi riyaziyyatın müasir problemləri" beynəlxalq elmi konfransının işçi qrup üzvü (13-14 dekabr 2018).

Tədris etdiyi fənlər

Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Riyaziyyat-3.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92