Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Ləman Hətəmova

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: leman.hatamova@asoiu.edu.az


2 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

29.10.1990, Tərtər rayonu, Bəyimsarov kəndi.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti, Mühəndis-pedaqoji və bədii qrafika fakültəsi;

Sumqayıt Dövlət Universiteti, Fizika və elektroenergetika fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Magistr (Sumqayıt Dövlət Universiteti, Fizika və elektroenergetika fakultəsi).

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının böyük laborantı;

2012-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ali riyaziyyat kafedrasının böyük laborantı.

Tədris etdiyi fənlər

Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Riyaziyyat-3, Xətti cəbr və riyazi analiz.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92