Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Şahin Rəcəbov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: shahin.racabov.88@mail.ru


6 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 3-ü Web of Science Core Collection və Scopus bazalarında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

20.12.1988, Zaqatala rayonu, Uzuntala kəndi.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakultəsi).

Tədqiqat sahəsi

Bəzi maqnit diferensial operatorların spektral xassələri.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2021- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının assistenti;

2019-2021, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının assistenti (saat hesabı);

2018- h/h, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əyani doktorantı;

2016-2018, Bakı şəhəri Fizika, riyaziyyat və informatika liseyində riyaziyyat müəllimi;

2014-2016, Güvən və Dəyər Nəşriyyatlarında riyaziyyat metodisti;

2011-2014, “Araz” tədris kurslarında riyaziyyat müəllimi;

2010-2011, hərbi xidmətdə olmuşdur.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92