Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Əfruz Niftalıyeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: afruzniftaliyeva@asoiu.edu.az


2 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

21.05.1990, Naxçıvan şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakultəsi;

Qafqaz Universiteti.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Magistr (Qafqaz Universiteti).

Tədqiqat sahəsi

Funksional analiz.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2021- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının tam ştat assistenti;

2019-2021, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının 0,5 ştat assistenti;

2017-2019, Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat fakültəsi, Riyazi iqtisadiyyat kafedrasında müəllim;

2013-2017, İstanbul Universitetinin doktorantı.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Ədədi üsullar-1, Ədədi üsullar-2, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92