Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Firuzə Təhməzli-Xalıqova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: firuze.tehmezli@asoiu.edu.az


1 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

21.09.1989, Bakı şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakultəsi;

Qafqaz Universiteti.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Magistr (Qafqaz Universiteti).

Tədqiqat sahəsi

Yüksək məhsuldarlı hesablamalar (HPC - High Performance Computing).

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2019- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının 0,5 ştat assistenti;

2014-2016, Xəzər Universitetində müəllim.

Tədris etdiyi fənlər

İnformasiyanın qorunma üsulları, Proqramlaşdırma texnologiyaları, İnformasiya sistemləri, Verilənlər bazası, İnformasiya idarəetmə sistemlərinin layihələndirilməsi, Kompüter arxitekturası, Əməliyyat sistemləri.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92