Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Rahib Heydərov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: heydarovrahib@asoiu.edu.az


10 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 4-ü Web of Science Core Collection bazasında, 5-i isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

07.12.1988, Qax rayonu.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakultəsi;

Gəncə Dövlət Universiteti.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Magistr (Gəncə Dövlət Universiteti).

Tədqiqat sahəsi

Sinqulyar nüvəli inteqral tənliklərin həll olunması məsələsi.

Helmholts tənliyi üçün qoyulmuş sərhəd məsələlərindən gələn inteqral tənliklərin həllinin tədqiqi.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2018- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının 0,5 ştat assistenti;

2014-2017, Gəncə Dövlət Universitetinin doktorantı.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92