Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Məhbubə Kərimova

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: mahbuba.kerimova@asoiu.edu.az


20 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection bazasında, digər 1-i isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

06.10.1973, Naxçıvan şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi             

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (indiki ADNSU), Tətbiqi riyaziyyat ixtisası.

Tədqiqat sahəsi

Sinqulyar həyəcanlanmış diferensial tənliklər.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri  

2020- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi;

2016-2020, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının assistenti;

2015-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ali riyaziyyat kafedrasının assistenti;

2011-2015, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ali riyaziyyat kafedrasının böyük laborantı;

2009-2011, Bakı şəhəri 35 saylı tam orta məktəbdə müəllim;

1995-2006, Naxçıvan MR, Təzəkənd orta məktəbində müəllim.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92