Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Züleyxa Əzizova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: zuleyxa.azizova@asoiu.edu.az


10 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 2-si Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

02.01.1964, Cəbrayıl rayonu.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutu (indiki ADPU), Riyaziyyat fakültəsi.

Tədqiqat sahəsi

Harmonik analiz.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2018- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, İnformasiya texnologiyaları və idarəetmə fakültəsinin dekan müavini;

2016-2018, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının assistenti;

2015-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ali riyaziyyat kafedrasının assistenti;

2008-2015, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ali riyaziyyat kafedrasında böyük laborant, kabinet müdiri;

1991-2008, Cəbrayıl rayonu məktəbində riyaziyyat müəllimi;

1989-1991, Cəbrayil rayonu Komsomol Komitəsinin II-ci katibi;

1986-1989, Cəbrayıl rayonu məktəbində riyaziyyat müəllimi.

Əvəzçiliklə işlədiyi yer

2018- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının 0,5 ştat assistenti.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92