Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Səbinə Əliyeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: sabina.alieva@asoiu.edu.az


6 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection və Scopus bazalarında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

08.09.1979, Bakı şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi   

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (indiki ADNSU).

Elmi dərəcə və elmi adı

Magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Tətbiqi riyaziyyat kafedrası).

Tədqiqat sahəsi

Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadi üsulları.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının assistenti;

2013-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının assistenti;

2002-2012, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının böyük laborantı.

Tədris etdiyi fənlər

Ədədi üsullar, İnformatika, Alqoritmlər nəzəriyyəsi, Ekonometrika, Alqoritmlərin analizi və hazırlanması, Kompüter şəbəkələri, Kompüter arxitekturası, Əməliyyatlar sistemi.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92