Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Kamil Kərimov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: kamil_kerimov1971@mail.ru


7 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection və Scopus bazalarında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

15.09.1971, Kürdəmir rayonu.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakultəsi.

Tədqiqat sahəsi

Operator-differensial tənliklərin həllolunma məsələləri və onlarla bağlı spektral məsələlər.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2018- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının assistenti.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92