Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Ülviyyə İdrisova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: idrisova.ulviyya@asoiu.edu.az


6 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

13.05.1990, Şəki şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Magistr (Bakı Dövlət Universiteti).

Tədqiqat sahəsi

Ehtimal nəzəriyyəsi (Semi-markov dolaşma prosesləri).

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2018- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının 0,5 ştat assistenti;

2011-2016, AMEA İdarəetmə Sistemlər İnstitutunda laborant, kiçik elmi işçi.

Digər fəaliyyəti

2013- h/h, Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat və Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakultələrində saat hesabı müəllim.

Tədris etdiyi fənlər

Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92