Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Hüsniyyə Paşayeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: husniyya.pashayeva@asoiu.edu.az


14 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

22.01.1965, Daşkəsən rayonu, Dəstəfur kəndi.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan  Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNSU), Tətbiqi riyaziyyat ixtisası.

Tədqiqat sahəsi

Tətbiqi riyaziyyat.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının assistenti;

2004-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında böyük laborant, assistent.

Tədris etdiyi fənlər

İnformatika, Proqramlaşdırmanın əsasları-1,2, Alqoritmik dillər, Müasir proqramlaşdırma dilləri, Kompüter arxitekturası, Kompüter şəbəkələri, Web proqramlaşdırma.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92