Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Etibar Vəzirov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: etibar.vazirov@ufaz.az


2 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

29.07.1989, Xızı rayonu.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakultəsi, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası).

Tədqiqat sahəsi

Yüksək məhsuldarlı hesablamalar (HPC – High Performance Computing).

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2018- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti nəzdində Azərbaycan–Fransız Universitetinin (UFAZ) müəllimi.

Əvəzçiliklə işlədiyi yer

2019- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının 0,5 ştat assistenti.

Tədris etdiyi fənlər

Proqramlaşdırma əsasları-1,2, Alqoritmlər nəzəriyyəsi, İnformatika.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92