Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Fuad Əliyev

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: fuad.aliyev@ufaz.az


14 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 3-ü Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

30.09.1985, Bakı şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi        

Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru.

Tədqiqat sahəsi

Harmonik analiz.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

2018, 1202.01 - Analiz və funksional analiz, Potensial tipli inteqral operatorların lokal ossilyasiya terminlərində tədqiqi.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri                                                 

2018- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti nəzdində Azərbaycan–Fransız Universitetinin (UFAZ) müəllimi.

Əvəzçiliklə işlədiyi yer                      

2019- h/h,  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının 0,5 ştat baş müəllimi.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92