Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

İradə Həsən-zadə

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: irada.hasanzade@asoiu.edu.az


1 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

06.11.1962, Bakı şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU), Tətbiqi riyaziyyat fakultəsi.

Tədqiqat sahəsi

Tətbiqi riyaziyyat.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2021- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının tam ştat baş müəllim;

2019-2021, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının 0,75 ştat baş müəllim;

2016-2019, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının 0,5 ştat assistenti;

1990-2015, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının assistenti;

1989-1990, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının böyük laborantı;

1985-1989, Yünğül Sənaye Nazirliyinin Hesablama mərkəzində proqramçı.

Digər fəaliyyəti

- Bir sıra özəl müəssisələrin proqramlaşdırma üzrə məsləhətçisi.

Tədris etdiyi fənlər

Müasir proqramlaşdırma dilləri, Ədədi üsullar, Differensial tənliklər.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92