Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Leyla Məmmədova

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: leylaimae@yahoo.com


14 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 4-ü Web of Science Core Collection bazasında, 3-ü isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

29.07.1984, Bakı şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi   

Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru.

Tədqiqat sahəsi

Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və  ixtisasın adı, mövzunun adı

2015, 1211.01 - Differensial tənliklər, Əmsalı ümumiləşmiş funksiya olan kvadratik Şturm-Liuvill operatorlar dəstəsi üçün düz və tərs məsələlər.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2019- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi;

2008-2019, Bakı şəhəri Nərimanov rayonu 47 saylı tam orta məktəbdə riyaziyyat və informatika müəllimi.

Əvəzçiliklə işlədiyi yer

2014- h/h, Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakultəsi, Riyazi iqtisadiyyat kafedrasının 0,5 ştat baş müəllimi.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92