Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Sevinc Kərimova

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: sevinc.kerimova@asoiu.edu.az


43 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

15.01.1966,  Bakı şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNSU), Tətbiqi riyaziyyat ixtisası.

Tədqiqat sahəsi

Tətbiqi  riyaziyyat.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri                                           

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi;

1987-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında assistent, baş müəllim.

Tədris etdiyi fənlər

İnformatika, Proqramlaşdırmanın əsasları-1,2, Alqoritmik dillər, Müasir proqramlaşdırma dilləri, Kompüter arxitekturası, Kompüter şəbəkələri, Web proqramlaşdırma.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92