Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Ələkbər Mehdiyev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: alakbar.mehdiev@asoiu.edu.az


22 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

01.05.1956, Azərbaycan, Salyan rayonu.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU), Mexanika-riyaziyyat fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı                    

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi.

Tədqiqat sahəsi:                                    

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1985, 01.02.04 – Bütöv mühit mexanikası, Çatların çoxqat materiallarda termomexaniki gərginlik nəticəsində inkişafının bəzi məsələləri.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2019- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

2016-2019, ADNSU Sənaye Müəssisələri İşçilərinin İxtisasartırma və Yenidənhazırlama İnstitutunun məsul işçisi;

2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

2015-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ali riyaziyyat kafedrasının dosenti;

1994-2015, müxtəlif özəl ali məktəblərdə tədris şöbə müdiri, dosent;

1979-1994, AMERiyaziyyat və Mexanika İnstitutunun nəzdindəki Xüsusi Konstruktor Bürosunda layihənin baş konstruktoru.

Əvəzçiliklə işlədiyi yer  

2016-2019, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının 0,5 ştat dosenti.

Tədris etdiyi fənlər:

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92