Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Əli Musayev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: ali.musaev@asoiu.edu.az


66 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 3-ü Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

10.08.1957, Gürcüstan Respublikası, Marneuli rayonu.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu (indiki ADPU), Riyaziyyat fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Yaxınlaşma nəzəriyyəsi.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

2012, 01.01.01 - Riyazi analiz, Funksiyaların xətti operatorlarla yaxınlaşmasının bəzi məsələləri.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

1986-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Ali riyaziyyat kafedrasında baş laborant, laboratoriya müdiri, assistent, baş müəllimi, dosenti.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92