Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Mətləb Səlimov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: matlab.salimov@asoiu.edu.az


24 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 2-si Web of Science Core Collection və Scopus bazalarında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

16.06.1972, Qubadlı rayonu.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru.

Tədqiqat sahəsi

Operator-differensial tənliklərin həllolunma məsələləri və onlarla bağlı spektral məsələlər.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

2012, 01.01.01 - Riyazi analiz, Sonlu parçada ikitərtibli operator-differensial tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin həll olunmasının tədqiqi.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2018- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

2014-2017, Sumqayıt Dövlət Unversiteti, Ümumi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi;

2002-2014, Binəqedi rayonu E.Sultanov adına məktəbdə riyaziyyat müəllimi, direktor müavini;

1999-2002, Bakı səhəri Nərmanov rayonu 207 saylı orta məktəbdə informatika müəllimi, direktor müavini;

1994-1999, Qubadlı rayon Dəmirçilər kənd məktəbində riyaziyyat və informatika müəllimi.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92