Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Ələmdar Həsənov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: alamdar.hasanov@asoiu.edu.az


39 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

29.05.1954, Ermənistan Respublikası, Amasiya rayonu.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu (ADPU).

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Sinqulyar əmsallı elliptik tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin təqribi həlli.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1992, 01.01.07 - Hesablama riyaziyyatı, Sinqulyar əmsallı elliptik tənliklər üçün qeyri-lokal sərhəd məsələlərinin sonlu fərqlər üsulu ilə həlli haqqında.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

1980-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ali riyaziyyat kafedrasında baş laborant, müəllim, dosent;

1975-1979, Ermənistan Respublikası, Amasiya rayonu Güllücə kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92