Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Hamlet Hüseynov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Pedaqoji elmləri namizədi

E-Poçt: smiiyi@bk.ru


50 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

01.11.1955, Gürcüstan Respublikası, Dmanisi rayonu, Saatlı kəndi.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi   

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu (indiki ADPU), Riyaziyyat fakültəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Pedaqoji elmləri namizədi, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Riyaziyyatın tədrisi metodikası.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1996, 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (sahələr üzrə).

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2013- h/h, ADNSU Sənaye Müəssisələri İşçilərinin İxtisasartırma və Yenidənhazırlama İnstitutunun direktoru;

1985-2013, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ali riyaziyyat kafedrasında baş laborant, müəllim, dosent.

Əvəzçiliklə işlədiyi yer

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasında 0,5 ştat dosent;

2013-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ali riyaziyyat kafedrasında 0,5 ştat dosent.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92