Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

İlqar Rzayev

Vəzifə: Əvəzçi Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: ilgar.rzayev@asoiu.edu.az


.

.