Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Eldar Zeynallı

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: zeynalli.eldar@asoiu.edu.az


.

.