Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Əhməd Poluxov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: ahmedpoluxov@mail.ru


.

.