Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Rəhilə Sadiqova

Vəzifə: Əvəzçi Dosent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: rahila.sadiqova@asoiu.edu.az


.

.