Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Taleh Əsgərov

Vəzifə: Əvəzçi dosent

Elmi dərəcə: t.ü.f.d. dosent

E-Poçt: taleh_askerov@yahoo.com


Tədqiqat sahəsi:

 

İş təcrübəsi: