Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Kəmalə Ağayeva

Vəzifə: Əvəzçi dosent

Elmi dərəcə: texnika elmləri namizədi

E-Poçt: agayeva.kamala.s@mail.ru


.

.