Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Kənan Məmmədov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: kmemmedov@inbox.ru


Elmi əsərləri:

1. Məmmədov K.H. Kompüter viruslarının tədqiqi və təsnifatı. Azərbaycanda Nəqliyyatın İnkişaf
Problemlərinin XVII elmi-texniki tələbə konfransı. Milli Aviasiya Akademiyası. (Bakı ş. 6, 7
may 2015 ci il)
2. Məmmədov K.H. Şifrləmə üsullarının müqayisəli təhlili. Akademik Elm Həftəliyi-2015
Beynəlxalq Multidissiplinar Forum. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. (Bakı ş. 2-4 noyabr
2015-ci il)
3. Məmmədov K.H. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsində elektron pasportlardan istifadə.
Azərbaycanda Nəqliyyatın İnkişaf Problemlərinin XVIII elmi-texniki tələbə konfransı. Milli
Aviasiya Akademiyası. (Bakı ş. 10-11 may 2016-cı il)
4. Məmmədov K.H. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsində elektron imzanın tətbiqi.
Gənclərin yaradıcı potensialı aviakosmik məsələlərin həllində. Beynəlxalq iştirakla II elmi-
praktiki gənclər konfransı. Fevral məruzələri- 2017. Milli Aviasya Akademiyası
5. Məmmədov K.H. Elektron imza tətbiqi ilə fərdi və məxfi məlumatların mühafizəsi. “Elektron
imza İnformasiya Cəmiyyətinin (Elektron Hökumətin) vacib atributudur: Elektron imza tətbiqinin
üstünlükləri və aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi-Praktiki konfransı. Azərbaycan
Texniki Universiteti. Bakı-2017
6. Məmmədov K.H. İnformasiya mühafizəsinin təmin edilməsində steqanoqrafik metodlardan
istifadə. Gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı mühəndislik Universiteti. Bakı-
2017.

İş təcrübəsi:

Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası, Dövlət İmtahan mərkəzi. 2014-cü ildən.

Milli Aviasiya Akademiyası. 2016-cı ildən
Tədris etdiyi fənnlər:

* Verilənlərin strukturu və alqoritmlər
* Sistem proqram təminatı və əməliyyat sistemləri
* Proqram təminatının testləşdirilməsinin əsasları
* Korporativ informasiya sistemləri
* İnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi
* İnformasiya sistemləri
* Verilənlər və informasiya mühəndisliyi
* Kompüter sistemlərində informasiya təhlükəsizliyi
* İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları
* Tədris-tanışlıq təcrübəsinə rəhbərlik