Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Nübar Kişiyeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: nubar.kishiyeva@asoiu.edu.az


Tədqiqat sahəsi:

Sistemi analiz, big data, süni intellekt.

Nəşriyyat:

- Virtual bank

- Virtual bankın xüsusiyyətləri

Təhsil:

Bakalavr - ADNSU - İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi(2013-2017)

Magistr - ADNSU - İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi(İdarəetmədə informasiya sistemləri)(2017-2019)

İxtisas üzrə biliklər:

Programing: Java SE,Java EE,  C++.

DataBase: Oracle Sql, MsSql, MySql.

Front: HTML, CSS, JavaScript.

Şəbəkə üzrə biliklər: Orta səviyyə.

Dil biliyi:

Azərbaycan dili - ana dili

İngilis dili - yaxşı

Rus dili - orta