Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Günay Hüseynova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: gunay.huseynova@asoiu.edu.az


Tədqiqat sahəsi :
Steqanoqrafiya


Təhsil:
---


İş təcrübəsi:
2008 - 2010 - Samir-A İstehsalat Kommersiya şirkəti - operator
2012 - 2016 - Azərbaycan Dövlər Neft və Sənaye Universiteti ETL - aparıcı mühəndis
2016 - cı ildən indiyə qədər - Azərbaycan Dövlər Neft və Sənaye Universiteti ETL - assistent

Dil bilikləri:
Azərbaycan dili - Ana dili
Rus dili - çox yaxşı
İngilis dili - çox yaxşı
 

Ixtisas üzrə bacarıqlar:
C++, Java, Python, HTML, CSS

Elmi əsərlərin sayı :
15 o cümlədən, 10 məqalə, 2 metodik vəsait