Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Rəna Hacıyev

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: renahajiyeva3@gmail.com


Elmi məqalələrin sayı: 17,Metodiki işlərin sayı:3

Təhsil aldığı ali məktəbin  adı və yerləşdiyi yer:Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

İxtisas: mühəndis-elektrik, informasiya ölçmə texnikası kafedrası

Başlama/bitirmə ili:1987-1992

Əmək fəaliyyəti(elm sahəsində): 27 il

1992-2017-ilədək Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə sistemləri kafedrasında- mühəndis,elmi işçi

2017-cu ildən assistent

Dil bilikləri: Azərbaycan dili-əla

 Rus dili-əla