Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Nərmin Həsənli

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: narmin.mammadova@gmail.com


Elmi məqalələrin sayı: 8, Məruzələrin sayı:8

Dil bilikləri: Azərbaycan dili-əla

 Rus dili-əla

İngilis dili -əla