Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Jalə Ağazadə

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: mexri-nigar@rambler.ru


Elmi  əsərlərin sayı: 5, o cümlədən 3 məqalə,  2 dərs vəsaiti.

Dil bilikləri: Azərbaycan dili - mükəmməl, rus dili - yaxşı