Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Tamilla Məmmədova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: Mammadova1965@gmail.com


Elmi məqalələrin sayı: 3,Metodiki işlərin sayı:4

Dil bilikləri: Azərbaycan dili-əla

 Rus dili-əla