Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Jalə Camalova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: elmirlala.92.98@mail.ru


.

.