Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Zərifə İmanova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: zarife1955@mail.ru


Elmi əsərlərinin sayı: 7, 3 elmi məqalə, 4 metodik vəsait

Dil bilikləri: Azərbaycan dili - mükəmməl, rus dili – mükəmməlı, ingilis dili - orta